นโยบายการคืนสินค้า

เรารับคืนในกรณีพิเศษที่ผู้ซื้อสินค้าเกิดอาการแพ้ที่เกิดจากการรับประทานผลิตภัณฑ์ของเรา ผู้สั่งซื้อสามารถขอคืนเงินค่าสินค้าได้หากมีใบรับรองแพทย์ยืนยันการแพ้ผลิตภัณฑ์ภายใน 30 วันนับจากวันที่สินค้าจัดส่งถึงผู้ซื้อ โดยแจ้งให้เราทราบทางไลน์ @nuzest

ในการคืนสินค้า ผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้ากลับมาให้ทางบริษัท โดยผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าส่งกลับเอง เมื่อทางบริษัทได้รับสินค้าคืนในสภาพเดิมแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า (หักค่าส่ง) คืนให้กับผู้ซื้อภายใน 3 วันทำการ

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

เรารับเปลี่ยนสินค้าเฉพาะในกรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่ง หรือเป็นสินค้ามีตำหนิจากโรงงานเท่านั้น โดยผู้รับต้องแจ้งให้เราทราบภายใน 7 วันนับจากวันที่สินค้ามีการจัดส่งถึงมือผู้รับ (โดยแจ้งให้เราทราบทางไลน์ @nuzest) พร้อมหลักฐานที่ทีมงานสามารถใช้ตรวจสอบได้เช่น ภาพถ่าย และคลิปวิดิโอ หากเกินกว่า 7 วันทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับเคลมสินค้าทุกกรณี

หากตรวจสอบแล้วเป็นข้อบกพร่องจากการขนส่งหรือผู้ผลิต ทางบริษัทจะขอให้ผู้รับส่งสินค้ามีตำหนิคืนให้กับทางบริษัท (บริษัทจะโอนเงินค่าจัดส่งคืนให้) และจะจัดส่งสินค้าใหม่ให้ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับสินค้าคืน

ติดต่อเรา

สามารถติดต่อเราได้ทางไลน์ @nuzest หรือโทร 02-938-3471 จันทร์-ศุกร์ 09:00-17:00