Search
Close this search box.

เพราะเหตุใด Nuzest Pea Protein ถึงมีความโดดเด่นแตกต่างอย่างชัดเจน

AUTHOR: Alex Hamlin

ทุกวันนี้บนชั้นวางสินค้าทั่วโลกเต็มไปด้วยโปรตีนผงหลากหลายชนิดทั้ง เวย์ ถั่วเหลือง ถั่วลันเตา หรือแม้แต่โปรตีนจากแมลง แล้วแต่ว่าคุณจะให้ชื่อว่าอย่างไรก็มีให้เลือกทั้งนั้น ดังนั้นอะไรที่ทำให้ Nuzest Pea Protein ดูโดดเด่นและมีความแตกต่างชัดเจนในโลกของโปรตีนผงที่มีคู่แข่งมากมาย

เราใส่ใจตั้งแต่การเพาะเมล็ดจนถึงหน้าร้าน เราได้เลือกสรรวิธีการเพาะปลูกและการผลิตที่สะอาดที่สุดเพื่อผลิตผลที่ไม่เหมือนใครและเป็นโปรตีนจากพืชที่มีคุณภาพสูงเหมาะสำหรับทุกคน

เริ่มตั้งแต่เมล็ดถั่วลันเตาและแหล่งเพาะปลูก

โปรตีนสะอาดที่คัดสรรมาจากถั่วลันเตายุโรปสีทองคุณภาพสูง (Pisum Sativum) การเพาะปลูกถั่วลันเตาถูกจำกัดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตอนเหนือของฝรั่งเศสซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของดินที่มีคุณภาพดี อากาศที่บริสุทธิ์ สะอาด
และการปฏิบัติที่ดีแบบยั่งยืนก่อนจะเข้าสู่กระบวนการแปรรูปในประเทศเบลเยี่ยมโดยบริษัท Cosucra Cosucra คือธุรกิจครอบครัวเอกชนที่เสมือนเป็นผู้นำทางด้านโปรตีนสกัดจากถั่วลันเตาระดับโลก มีชื่อเสียงทางด้านการผลิตที่ก่อให้เกิดคาร์บอนในระดับต่ำและเป็นโรงงานแปรรูปที่ยั่งยืน 100% เมล็ดพืชที่ถูกคัดเลือกจาก Coscura

ให้แก่เกษตรกรนำไปเพาะปลูกนั้นเป็นเมล็ดพืชที่มีคุณภาพสูงระดับพรีเมียม มีการตั้งกฎ ระเบียบในพื้นที่เพาะปลูกและสถานที่ผลิตในฝรั่งเศสอย่างเคร่งครัดเพื่อจำกัดความเสี่ยงในเรื่องของมลพิษ การปนเปื้อน รวมถึงการหลีกเลี่ยงการใช้ยากำจัดวัชพืช ยาฆ่าแมลง และปุ๋ยเคมี

ถั่วลันเตาถือเป็นพืชที่ยั่งยืนเนื่องจากมีการใช้พื้นที่เพาะปลูกไม่มากและใช้ปริมาณน้ำที่น้อยกว่าพืชทางเลือกอื่นๆ มีการใส่สารอาหารที่จำเป็น เช่นไนโตรเจนกลับลงไปในดิน บริษัท Cosucra
ทำการขนส่งถั่วลันเตาจากตอนเหนือของฝรั่งเศสไปทำการแปรรูปที่เบลเยี่ยมทางน้ำซึ่งเป็นการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนได้ดีกว่าการขนส่งทางรถหรือทางเครื่องบิน ถือเป็นการคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

กระบวนการสกัดโปรตีน

กระบวนการสกัดโปรตีนจากถั่วลันเตาโดยทั่วไปแล้วใช้อุณหภูมิสูงมากและมีสารเคมีที่ทำลายสารอาหารในถั่วซึ่งทำให้ปริมาณโปรตีนถูกลดทอนลงไป Cosucra ไม่ใช้ตัวทำละลายใดๆ รวมถึงสารเคมีและอุณหภูมิสูงในกระบวนการสกัดโปรตีน
สารอาหารถูกสกัดจากถั่วลันเตาเป็นขั้นตอนด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยผ่านกระบวนการสกัดด้วยน้ำบริสุทธิ์ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่อ่อนโยนและปลอดภัยที่สุด

กระบวนการสกัดที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Cosucra มั่นใจได้ว่าเป็นการกำจัดสารต่อต้านการย่อย เช่น กรดไฟทิก เลกติน และสารยับยั้งทริปซิน ทำให้มีโปรตีนสูงสามารถทำการย่อยได้ดีในร่างกาย มากไปกว่านั้นกระบวนการนี้ทำให้เพิ่มปริมาณเนื้อโปรตีนจากถั่วลันเตาและมีความพร้อมใช้งานจากถั่วในลักษณะเดียวกับกระบวนการต่างๆ เช่นการแตกหน่อ การหมัก แต่มีประสิทธิภาพมากกว่า

หลังจากกระบวนการสกัดเสร็จสมบูรณ์แล้ว Cosucra ทำการรีไซเคิลน้ำที่ใช้แล้วและนำเศษถั่วลันเตาที่เหลือไปใช้เป็นเชื้อเพลิงและอาหารสัตว์ สิ่งที่ได้รับจากนี้คือโปรตีนที่มีคุณภาพสูงและผงโปรตีนที่มีกลิ่นธรรมชาติ ผสมกับของเหลวได้ดีและง่ายที่จะแต่งรสชาติ

คุณสมบัติและธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จแล้ว

โปรตีนธรรมชาติมีความโดดเด่นในเรื่องของคุณภาพ รสชาติ มีรสสัมผัสที่เนียนนุ่ม และมีส่วนผสมน้อยมาก เราสามารถรับประกันได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะอาดในทุกขั้นตอนและปราศจากสิ่งปนเปื้อนโดยสิ้นเชิง

ผลิตภัณฑ์ของเราได้ผ่านการทดสอบในห้อง Lab ที่มีความเชื่อถือได้และเป็นกลาง โปรตีนของเราได้รับการรับรองว่าปราศจากกลูเต็น ปราศจากถั่วเหลืองและปราศจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์รวมถึงไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรม (GMOs) ไม่ปรากฎว่ามีการใช้สารที่ก่อให้เกิดการแพ้ในทุกส่วนผสมที่ใช้โดยทั่วไป รวมถึงได้รับการทดสอบว่าปราศจากยากำจัดวัชพืช และยาฆ่าแมลง โปรตีนสะอาดของเรายังปราศจากสารเติมเต็ม ยาง วัตถุกันเสีย สารที่ช่วยในกระบวนการผลิตและสารกำบังที่ใช้ในการผสมโปรตีนผงโดยทั่วไป

ดังนั้นขอให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ Nuzest มีความปลอดภัยในแง่ของกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายเพราะสารอาหารยังคงครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ได้ถูกทำลายแต่อย่างใด

Recent Blog Posts

Log in to your account